eResources

 • Katalog Perpustakaan - Katalog Perpustakaan UMP atau eFind adalah katalog atas talian Perpustakaan UMP. Ia menyediakan maklumat meliputi semua bahan-bahan yang terdapat di Perpustakaan.
 • eResources (EzProxy)- Perpustakaan UMP eResources menyediakan akses yang komprehensif bagi sumber atas talian yang dilanggan dan dibeli oleh Perpustakaan. eResources boleh diakses dalam atau luar kampus melalui Sistem EzProxy.
 • UMP Institutional Repository (UMP-IR)- Institutional Repository (UMPIR) dibangunkan oleh Perpustakaan UMP bagi mengumpul, menyimpan, mengindeks, memelihara dan menyebarkan hasil penerbitan universiti di dalam bentuk digital. Ia adalah pangkalan data perkongsian ilmu/sumber seperti kertas kerja, artikel jurnal, tesis dan projek akhir oleh pelajar lepasan ijazah dan sarjana muda.
 • Malaysian Journal Management System - MyJurnal or Malaysian Journal Management System is a Malaysian online journal management system that transforms and elevates the publishing process of Malaysian scholarly journals.
 • Pinjaman Antara Perpustakaan - Pinjaman Antara Perpustakaan (ILL) adalah perkhidmatan untuk mendapatkan bahan (bercetak atau elektronik) yang tidak terdapat di Perpustakaan UMP. Perkhidmatan ini dijalankan di antara Perpustakaan di Malaysia.
 • Pinjaman antara Cawangan - Bagi memudahkan pengguna di kedua-dua cawangan membuat proses peminjaman. Perpustakaan UMP menawarkan dua (2) perkhidmatan dalaman iaitu Pinjaman Antara Sirkulasi (PASIR) dan Pinjaman Antara Rujukan (PARU).
 • Kelayakan peminjaman - Kelayakan peminjaman adalah bilangan bahan yang layak dipinjam oleh pengguna Perpustakaan. Kelayakan bergantung kepada jenis pengguna di Perpustakaan.
 • Malaysian Citation Index (MyCite) - Delivering access to bibliographic and citation information from scholarly literature published in Malaysian journals, conference proceedings, chapters in books and theses in the sciences, technology, medicine, social sciences and the Humanities.
 • Malaysian Online Thesis (MyTO) - It lists the theses collection compiled from public academic universities and university colleges as well as private academic universities.
 • Panduan Pengguna
 • Kemaskini maklumat pengguna

Anti Plagarism-Scanner

 • Turnitin - Turnitin is a web-based software that can help academicians to check the similarity index of references used in preparing an assignment in UMP.
 • VIPER Anti Plagiarism Scanner - Free plagarism Scanner

Peralatan Penyelidikan & Sitasi

 • Mandelay - Mendeley merupakan salah satu alat pengurusan penyelidikan akademik percuma bagi membantu penyelidik menguruskan sumber rujukan penyelidikan.
 • Panduan gaya Sitasi