Image
Turnitin merupakan perisian berasaskan laman sesawang yang dapat membantu pensyarah untuk menyemak kadar persamaan dalam rujukan dan penghasilan sesebuah tugasan.

Alat ini amat membantu pengguna dari segi:
1. Mencegah plagiat dalam penulisan
2. Membantu meningkatkan teknik penulisan
3. Membantu menggalakkan pemikiran kritis
4. Membantu memudahkan pemberian gred penulisan

Alat ini boleh diakses secara atas talian melalui https://www.turnitin.com/

Soalan Lazim Bagi Pengajar (Pensyarah/Staff)

- Pengajar baru hendaklah membuat permohonan kepada pentadbir Turnitin melalui e-mel (admin_turnitin@ump.edu.my) dengan memberikan nama lengkap dan e-mel rasmi.
- Pengajar akan didaftarkan menggunakan e-mel rasmi UMP sahaja. Contoh: ...... @ ump.edu.my.
- Pengajar yang telah mendaftar tetapi lupa kata laluan hanya perlu reset kata laluan.
- Bagi kelas ID yang mempunyai pendaftaran pelajar, tempoh kelas ID yang diwujudkan adalah maksimum 2 minggu. Pengajar perlu menamatkan tempoh kelas aktif di butang ”Edit” bagi kelas yang telah selesai.
- Pengajar perlu memberikan maklumat Class ID dan Class enrollment password kepada pelajar.
- Pengguna disarankan untuk menyimpan maklumat resit dokumen yang mengandungi maklumat ID penghantaran bagi setiap semakan yang dibuat dalam sistem ini.
- Maklumat ID penghantaran penting untuk pemadaman dokumen dalam sistem Turnitin.
- Sila hubungi pentadbir Turnitin melalui e-mel (admin_turnitin@ump.edu.my)
- Sila lampirkan maklumat resit dokumen yang mengandungi maklumat ID penghantaran
- Pentadbir Turnitin akan membuat permohonan kepada pihak Turnitin untuk permohonan memadam dokumen

Soalan Lazim bagi Pelajar

Bagaimana untuk membuat akaun?
- Pelajar perlu mendaftar menggunapakai 1 e-mel komersial sahaja sepanjang pembelajaran di UMP. Jika lupa katalaluan perlu reset semula kata laluan.