Koleksi Elektronik Perpustakaan UMPSA (eColLIB) merupakan pangkalan data yang memfokuskan kepada tesis, laporan Projek Sarjana Muda (PSM), laporan akhir penyelidikan serta lain-lain hasil penyelidikan dan penulisan ilmiah dari warga Universiti. Koleksi ini memberikan akses kepada teks penuh namun hanya boleh dicapai dalam ruang Perpustakaan sahaja
EcolLIB boleh di akses melalui capaian http://ecollib.ump.edu.my (AKSES PERPUSTAKAAN SAHAJA - berwayar). Pencarian bahan boleh dibuat berdasarkan pada pilihan pengarang, tajuk, tahun atau jenis item.

Hubungi kami

Sebarang persoalan sila hubungi atau emel: -
En. Muhammed Fawwaz Abd. Rasit
(mfawwaz@ump.edu.my) / +609 431 6292

Pn. Hazlinda Abdul Rahman
(linda@ump.edu.my)/ +609 431 6330