USER EDUCATION PROGRAMME
User Education Programme aims to expose users to enhance their literacy skills.
Program Pendidikan Pengguna bertujuan mendedahkan serta meningkatkan kemahiran literasi pengguna untuk menggunakan koleksi rujukan bercetak / digital, , perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan. Pengguna yang terlibat dalam program ini ialah pelajar dan staf di UMP. Pengguna boleh mengikuti modul program yang telah disediakan mengikut jadual latihan yang telah disediakan atau membuat permohonan kelas atas permintaan kepada perpustakaan.

Kategori Kelas:
1. Permohonan Kelas Atas Permintaan
  • Pensyarah / fakulti boleh memohon sesi kelas pendidikan pengguna untuk pelajar berdasarkan modul yang disediakan oleh perpustakaan.
  • Kapasiti pelajar minimum 5 orang dan maksimum 50 orang.
  • Permohonan kelas boleh dibuat melalui memo, emel atau menghubungi Pustakawan, Seksyen Pendidikan & Penyelidikan, Perpustakaan UMP.
2. Kelas Berjadual
i. Kelas Pembekal
ii. Kelas Literasi Maklumat
iii. Kelas Sokongan Penyelidikan
  • Jadual kelas disediakan oleh Perpustakaan (sila rujuk jadual di Portal Perpustakaan / UMP E-Community)
  • Pendaftaran kelas sila rujuk link pendaftaran yang disediakan
  • Kapasiti pelajar minimum 5 orang dan maksimum 50 orang. Perpustakaan akan membatalkan kelas sekiranya penyertaan kurang dan perserta akan dimaklumkan melalui emel atau telefon.

Permohonan Kelas Atas Permintaan

Modul
MODUL KANDUNGAN MODUL TEMPOH SESI SASARAN PESERTA
First Year Seminar (FYS) 1. Pengenalan Perpustakaan

1 - 2 jam

1.Pelajar baharu
2.Staf baharu
3.Pelajar prasiswazah (diploma/ijazah) semester 1-3
2. Katalog Perpustakaan (WebOpac) eFind 1 - 2 jam
3. Kemahiran Literasi Maklumat 1 - 2 jam
4. MyLibrary Skills (ExploraceLib) 1 - 2 jam
Final Year Project (FYP) 1. Strategi Pencarian Maklumat

2 jam

1.Pelajar prasiswazah (diploma/ijazah)
semester 4-6
2. Citation Styles: APA 1 - 2 jam
3. Mendeley: Basics

2 jam

4. Turnitin (Student Guide) 1 - 2 jam
Postgraduate Student & Academic Staff (PSAS) 1. Strategi Pencarian Maklumat

2 jam

1.Pelajar pascasiswazah
2.Staf akademik
2. Citation Styles: APA 1 - 2 jam
3. Mendeley

2 jam

4. Turnitin (Panduan Pelajar / Pensyarah) 1 - 2 jam
Infomasi Modul
Hubungi kami hari ini dan dapatkan

Konsultasi

Hubungi kami untuk sebarang pertanyaan

Perpustakaan Pekan
: : Pn. Nor Ashikin Ahmad
(ashikinah@ump.edu.my/ +609 431 6318)
:Cik Rosfadilla Mohamad Zainun
(rosfadilla@ump.edu.my/ +609 431 6311)

Perpustakaan Paya Besar
: Pn. Affida Abu Bakar
(affida@ump.edu.my/ +609 431 6320)

atau e-mel kami di