Borrowing, Returning, Reserving & Renewing

Peminjaman

 • Peminjaman boleh dilakukan menggunakan kios layan diri yang disediakan di perpustakaan.
 • Untuk melakukan peminjaman, pengguna MESTILAH menggunakan kad staf/kad pelajar hak milik sendiri.
 • Kelayakan peminjaman bergantung pada kategori keahlian (jenis buku dan kategori buku).
Had Peminjaman
Cara-cara pemulangan buku, sila layari video tutorial di atas.

Pemulangan

 • Pemulangan bahan boleh menggunakan kios pemulangan bahan yang disediakan di luar perpustakaan.
 • Pengguna boleh menyemak di resit sekiranya terdapat denda yang dikenakan.

Tempahan bahan

Pengguna boleh membuat tempahan bahan yang dipinjam melalui eFind. Pastikan bahan yang ingin ditempah dalam status peminjaman oleh pengguna lain. Pengguna akan dimaklumkan melalui e-mel sekiranya bahan telah dipulangkan.

Bahan yang ditempah akan disimpan di Kaunter Perkhidmatan selama tujuan (7) hari dari tarikh pemulangan dan bahan akan diletakkan di rak selepas tempoh tersebut.
Bahan yang ingin ditempah akan diproses sekiranya:
 • Belum melebihi had peminjaman.
 • Tiada sebarang denda tertunggak atau bahan lewat pemulangan.
 • Rekod tiada disenarai hitam.
Sila layari video tutorial;

Pembaharuan

Pembaharuan pinjaman dibenarkan sebanyak dua kali dengan syarat:
 • Bahan belum tamat tempoh peminjaman.
 • Tiada sebarang bahan yang tamat tempoh dalam peminjaman.
 • Buku tidak ditempah oleh pengguna lain.
 • Tiada sebarang denda.
 • Belum mencapai dua kali pembaharuan.
Pengguna boleh membuat pembaharuan bahan tanpa perlu ke perpustakaan.

Layari https://efind.ump.edu.my dan masukkan kata nama dan kata laluan sebagaimana di ecommunity.
Pengguna boleh membuat pembaharuan bahan tanpa perlu ke perpustakaan.

Layari https://efind.ump.edu.my dan masukkan kata nama dan kata laluan sebagaimana di ecommunity.

Hubungi kami

Hubungi kami untuk sebarang pertanyaan
Tel:
+609 431 5035 (Pekan)
+609 431 5063 (Gambang)
atau e-mel kami di
umplibrary@ump.edu.my